Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Överbyn. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E 16 Vägsjöfors - Torsby
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 21:30 och kl 01:30.
E 16 Stöllet - Vägsjöfors
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 21:30 och kl 01:30.
Väg 239 Ekshärad - Torsby
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 21:30 och kl 01:30.
E 45 Torsby - Sunne
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 21:30 och kl 01:30.
E 16 Torsby - Hejdröset (Riksgränsen Norge)
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 21:30 och kl 01:30.
Väg 62 Stöllet - Fastnäs
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 21:30 och kl 01:30.
E 16 Lisskogsåsen - Stöllet
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 21:30 och kl 01:30.
Väg 62 Sysslebäck - Stöllet
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 21:30 och kl 01:30.
Väg 62 Fastnäs - Olsätter
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis lössnö.
E 16 Malung - Lisskogsåsen
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 18:30 och kl 23:00.
Väg 246 Uddeholm - Geijersholm
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis lössnö.
Väg 240 Hagfors - Molkom
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis lössnö.
Väg 246 Geijersholm - Filipstad
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis lössnö.
Väg 241 Munkfors - Sunne
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 21:30 och kl 01:30.
E 45 Sunne - Fagerås
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Risk för halka. Varning för halka. Packad snö. Halkbekämpning mellan kl 20:25 och kl 23:55.
Väg 62 Långflon - Sysslebäck
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 21:30 och kl 01:30.
E 16 Vansbro - Malung
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 18:30 och kl 23:00.
Väg 66 Sälen - Malung
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 15:45 och kl 19:45.
E 45 Johannisholm - Malung
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 18:00 och kl 22:00.
Väg 238 Fryksdalshöjden Västra Ämtervik - Finnebäck
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddsträngar. Plogning mellan kl 16:00 och kl 19:00.
Väg 61 Åmotfors - Arvika
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö.
Väg 62 Olsätter - Ilandamotet Karlstad
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Risk för halka. Varning för snörök. Packad snö. Plogning mellan kl 20:25 och kl 23:55.
Väg 61 Arvika - Högboda
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö.
Väg 172 Arvika - Sulvik
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö.
Väg 175 Arvika - Skasåsbron
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö.
Väg 61 Högboda - Kil
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för halka. Varning för snörök. Risk för halka. Packad snö. Halkbekämpning mellan kl 20:25 och kl 23:55.
E 45 Fagerås - Grums
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Risk för halka. Varning för halka. Packad snö. Plogning mellan kl 20:25 och kl 23:55.
Väg 61 Kil - Karlstad
Väglaget är mycket besvärligt. Varning för snörök. Varning för halka. Risk för halka. Packad snö. Halkbekämpning mellan kl 20:25 och kl 23:55.