Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Husum. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E 4 Husum - Örnsköldsvik
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis torr väg.
E 4 Umeå - Husum
Besvärligt väglag. Risk för halka. Is.
E 4 Örnsköldsvik - Docksta
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis moddig vägbana. Fläckvis torr väg. Sandning mellan kl 15:00 och kl 17:00.
Väg 335 Örnsköldsvik - Grillom
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis torr väg. Plogning mellan kl 03:00 och kl 09:00.
Väg 353 Bjurholm - Nordmaling
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.
Väg 92 Fredrika - Vännäs
Besvärligt väglag. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.