Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Marma. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E 4 Gävle - Hyttön
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 76 Gävle - Skutskär
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 56 Valbo - Gysinge
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
E 16 Gävle - Hofors
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
E 4 Axmartavlan - Gävle
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 56 Gysinge - Sala
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Halkbekämpning mellan kl 18:00 och kl 00:00.
Väg 272 Kerstinbo - Östervåla
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Halkbekämpning mellan kl 18:00 och kl 00:00.
Väg 290 Österbybruk - Uppsala
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 272 Östervåla - Uppsala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Varning för snörök. Lössnö. Halkbekämpning mellan kl 18:00 och kl 00:00.
E 4 Björklinge - Uppsala
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 288 Gimo - Uppsala
Normalt väglag. Torr väg.
E 4 Söderhamn - Axmartavlan
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 72 Vittinge - Sala
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Halkbekämpning mellan kl 18:00 och kl 00:00.
Väg 72 Uppsala - Vittinge
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Halkbekämpning mellan kl 18:00 och kl 00:00.
E 4 Uppsala - Knivsta
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 55 Uppsala - Enköping
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 17:00 och kl 22:00.
Väg 83 Bollnäs - Tönnebro
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 255 Uppsala - Lövstaholm Länsgräns C
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 282 Knutby - Uppsala
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 263 Finnstaholm Länsgräns AB - Litslena
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 17:00 och kl 22:00.