Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Marma. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 290 Österbybruk - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 4 Björklinge - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 288 Gimo - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 4 Söderhamn - Axmartavlan
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 4 Uppsala - Knivsta
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 83 Bollnäs - Tönnebro
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 255 Uppsala - Lövstaholm Länsgräns C
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 282 Knutby - Uppsala
Normalt väglag. Vägen är våt.