Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Älvdalen. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 1024 Transtrand - "Vasaloppsvägen" Älvdalen
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 70 Särna - Älvdalen
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 70 Älvdalen - Mora
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 1025 Evertsberg - "Vasaloppsvägen" Oxberg
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 45 Orsa - Vika Mora
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 45 Västbacka - Orsa
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 45 Vika Mora - Johannisholm
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 70 Mora - Rättvik
Normalt väglag. Fläckvis vägen är våt. Fläckvis torr väg.
Väg 311 Fulunäs - Sälen
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 66 Sälen - Malung
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 66 Norska gränsen - Sälen
Normalt väglag. Torr väg.
E 45 Johannisholm - Malung
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 26 Johannisholm - Vansbro
Normalt väglag. Torr väg.
E 16 Malung - Lisskogsåsen
Normalt väglag. Torr väg.
E 16 Vansbro - Malung
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 26 Vansbro - Tyfors
Normalt väglag. Torr väg.
E 16 Djurås - Vansbro
Normalt väglag. Torr väg.