Vädervarningar Västmanlands län

2017-03-23 04:31:05 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är stor under dagen. Källa: SMHI

2017-03-22 03:10:08 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är, i snöfria områden, lokalt stor i eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-18 02:37:47 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor under lördag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-17 14:06:00 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är stor under lördag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-16 04:10:53 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är stor på torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-15 05:49:34 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är på eftermiddagen mycket stor. Källa: SMHI

2017-02-20 10:35:28 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot tisdag regn som övergår i snöfall. Från natt mot tisdag till och med tisdag morgon, främst i södra delen, snöfall som kan ge drygt 5 cm. Källa: SMHI

2017-02-16 08:24:53 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från torsdag middag eller eftermiddag risk för underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2017-01-02 17:11:56 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från tisdag kväll snöfall som under natt mot onsdag kan ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2016-12-18 19:22:31 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Söndag kväll risk för underkylt regn eller regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-12 16:02:46 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under tisdag förmiddag eller eftermiddag lätt regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-06 10:35:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från onsdag middag underkylt regn eller regn på kalla vägytor som kan ge halt väglag. Källa: SMHI

2016-11-25 04:11:59 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Fredag morgon risk för underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2016-11-23 21:30:51 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 I natt risk för snabb tillfrysning av våta vägbanor efter regn. Källa: SMHI

2016-11-16 10:38:52 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Norra delen från sent onsdag eftermiddag regn som till en början faller på kalla ytor med risk för halka. Sent natt mot torsdag uppklarning med risk för snabb påfrysning. Källa: SMHI

2016-11-02 07:50:38 +0100

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 Snöfall som under onsdagsdygnet kan ge ett ca 2 cm snö. Källa: SMHI

2016-10-31 10:26:04 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 I nordligaste delen, under tisdagsdygnet, snöfall som kan ge mellan 2 och 7 cm. Källa: SMHI

2016-09-22 03:33:25 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för brand i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-21 07:09:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-20 04:32:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI