Vädervarningar Uppsala län, Upplandskusten

2017-03-23 04:31:05 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är stor under dagen. Källa: SMHI

2017-03-22 03:10:08 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är, i snöfria områden, lokalt stor i eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-18 02:37:47 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor under lördag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-16 04:10:53 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är stor på torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-15 05:49:34 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är på eftermiddagen mycket stor. Källa: SMHI

2017-02-21 10:27:16 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från tidigt på onsdag snöfall eller blötsnö som kan ge 5-10 cm under dagen. Dessutom blåsigt med sydlig vind. Källa: SMHI

2017-01-06 10:48:45 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under natten till lördag väntas det komma 5-10 cm snö. Källa: SMHI

2017-01-04 11:39:42 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Främst västra delen, torsdag morgon och förmiddag täta snöbyar som kan ge 10-15 cm. Källa: SMHI

2016-12-18 19:22:26 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Söndag kväll risk för underkylt regn eller regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-12 16:02:46 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under tisdag förmiddag eller eftermiddag lätt regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-06 10:35:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från tidigt onsdag eftermiddag underkylt regn eller regn på kalla vägytor som kan ge halt väglag. Källa: SMHI

2016-11-26 16:12:36 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från söndag morgon vid kusten vindbyar på omkring 21 m/s. Som blåsigast på eftermiddagen och kvällen. Detta också i kombination med snöfall. Källa: SMHI

2016-11-25 10:00:29 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Fredag förmiddag risk för underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2016-11-23 21:30:51 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Sent i natt risk för snabb tillfrysning av våta vägbanor efter regn. Källa: SMHI

2016-11-06 10:19:30 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från söndag kväll och fram över måndagen lokala snöbyar. Lokalt 5-10 cm. Källa: SMHI

2016-11-02 18:01:14 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall eller snöbyar som kan ge lokalt 10cm snö under natten till torsdag, allra närmast kusten blir det troligen mest regn. Källa: SMHI

2016-08-03 02:30:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det råder stor eller mycket stor risk för bränder i skog och mark. Källa: SMHI

2016-08-02 03:07:25 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark. Källa: SMHI

2016-08-01 05:03:44 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark. Källa: SMHI

2016-07-31 06:47:25 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Stor eller lokalt mycket stor risk för brände ri skog och mark. Källa: SMHI