Vädervarningar Stockholms län utom Roslagskusten

2017-03-23 04:31:05 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är stor under dagen. Källa: SMHI

2017-03-22 16:02:36 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är lokalt stor under torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-18 02:37:47 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor under lördag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-16 04:10:53 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är stor på torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-15 05:49:34 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är på eftermiddagen mycket stor. Källa: SMHI

2017-03-06 16:14:33 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som under tisdagen kan ge 5-7 cm nysnö i kombination med en frisk nordostlig vind. Störst snömängd i kustområdet. Källa: SMHI

2017-02-21 08:28:22 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Tisdag morgon och förmiddag, i främst södra delen, snöfall som kan ge drygt 5 cm. Källa: SMHI

2017-01-10 15:00:12 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 I östra delen, onsdag eftermiddag och kväll mycket hårda sydliga vindbyar ca 21 m/s. Detta i kombination med snöfall. Källa: SMHI

2017-01-06 10:48:45 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under natten till lördag väntas det komma 5-10 cm snö. Källa: SMHI

2017-01-03 16:25:58 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 Under tisdag kväll och natt mot onsdag snöfall som kan ge 10-20 cm. Detta i kombination med frisk ostlig vind med hårda vindbyar och risk för kraftig drivbildning. Källa: SMHI

2017-01-03 10:44:19 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under tisdag kväll och natt mot onsdag snöfall som kan ge 10-15 cm. Detta i kombination med frisk ostlig vind med hårda vindbyar och risk för kraftig drivbildning. Källa: SMHI

2016-12-13 05:18:49 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Tisdag eftermiddag regn som i den nordligaste delen kan falla på kalla vägytor med risk för isbeläggning. Källa: SMHI

2016-12-13 04:18:40 +0100

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 Tisdag eftermiddag regn som i den nordligaste delen kan falla på kalla vägytor med risk för isbeläggning. Källa: SMHI

2016-12-06 10:35:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från tidigt onsdag eftermiddag regn på kalla vägytor som kan ge halt väglag. Källa: SMHI

2016-11-27 10:39:22 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöbyar som i främst östra delen, under eftermiddagen ge 5-10 cm nysnö. Källa: SMHI

2016-11-07 10:37:30 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Fram till tisdag kväll snö eller snöbyar som kan ge ca 5 cm, lokalt mer. Källa: SMHI

2016-11-05 11:55:52 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från lördag eftermiddag till natten till söndag snöbyar som lokalt kan ge kan upp till 5-10 cm snö. Störst risk i området norr Stockholm. Källa: SMHI

2016-11-01 14:46:22 +0100

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 Under onsdagen snöfall som kan ge ca 2-5 cm. Källa: SMHI

2016-10-31 12:07:10 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Rikligt regn väntas under hela tisdagen i och runt Stockholmsområdet. I tätorterna och på skärgårdsöarna beräknas flödena i diken och bäckar nå klart över varningsnivån för klass 1 och lokalt även nära klass 2. Källa: SMHI

2016-09-27 06:07:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI