Vädervarningar Södermanlands län

2017-04-27 05:39:37 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-26 03:17:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för bränder är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-23 06:07:00 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är under eftermiddagen stor. Källa: SMHI

2017-04-21 06:26:49 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 På eftermiddagen är risken för gräsbränder stor där det finns torrt fjolårsgräs. Källa: SMHI

2017-04-19 06:15:56 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är, i snöfria områden, stor under eftermiddagen. Källa: SMHI

2017-04-18 04:36:23 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I snöfria områden är risken för gräsbrand under eftermiddagen idag lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-17 06:37:55 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är på eftermiddagen lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-12 15:18:39 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är stor torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 I natt och under torsdag morgon risk för tillfrysning av våta vägbanor i samband med uppklarning. Källa: SMHI

2017-04-12 12:44:14 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 I natt och under torsdag morgon risk för tillfrysning av våta vägbanor i samband med uppklarning. Källa: SMHI

2017-04-11 06:00:22 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2017-04-10 18:11:45 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Tisdag eftermiddag risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-04-09 10:18:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Brandfaran är stor i skog och mark. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risker för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-09 05:35:48 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risker för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-07 02:37:12 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-06 03:52:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 På eftermiddagen är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-05 15:05:58 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI

2017-04-03 05:40:20 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2017-03-28 05:36:37 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2017-03-27 03:48:08 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är stor under måndag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-26 05:36:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är stor under söndagseftermiddagen. Källa: SMHI