Vädervarningar Södermanlands län

2017-03-23 04:31:05 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är stor under dagen. Källa: SMHI

2017-03-22 16:02:36 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är lokalt stor under torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-18 02:37:47 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor under lördag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-17 15:18:22 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor under lördag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-16 04:10:53 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är stor på torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-15 05:49:34 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är på eftermiddagen mycket stor. Källa: SMHI

2017-03-13 03:21:36 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2017-03-06 16:14:33 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som under tisdagen kan ge 5-7 cm nysnö i kombination med en frisk nordostlig vind. Störst snömängd i kustområdet. Källa: SMHI

2017-02-20 10:35:28 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot tisdag regn som övergår i snöfall. Fram till tisdag morgon snöfall som kan ge 5-10 cm. Snöfallet avtar i intensitet under morgonen eller förmiddagen. Källa: SMHI

2017-02-16 10:01:53 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under dagen är det risk för underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2017-01-10 15:00:12 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 I östra delen, onsdag eftermiddag och kväll mycket hårda sydliga vindbyar ca 21 m/s. Detta i kombination med snöfall. Källa: SMHI

2017-01-06 10:48:45 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under natten till lördag väntas det komma 5-10 cm snö. Källa: SMHI

2017-01-03 16:25:58 +0100

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 Under tisdag kväll och natt mot onsdag snöfall som kan ge 10-20 cm. Detta i kombination med frisk ostlig vind med hårda vindbyar och risk för kraftig drivbildning. Källa: SMHI

2017-01-02 10:25:47 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från tisdag kväll snöfall som under natt mot onsdag kan ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2016-12-13 14:15:45 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Regn på kalla vägbanor som kan ge halt väglag. Ikväll uppklarnande och då risk för påfrysning av våta vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-06 10:35:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från tidigt onsdag eftermiddag regn på kalla vägytor som kan ge halt väglag. Källa: SMHI

2016-11-09 06:05:08 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under onsdagen snöfall eller snöbyar som kan ge 5-10 cm, främst i den östra delen. Källa: SMHI

2016-11-01 14:40:01 +0100

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 Länet utom kusten från natt mot onsdag och under onsdagen snöfall som kan ge ca 2 cm.. Källa: SMHI

2016-09-27 06:07:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2016-09-26 05:01:28 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för brand i skog och mark är stor. Källa: SMHI