Vädervarningar Mellersta Östersjön

2017-03-20 01:18:40 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Natt mot tisdag syd eller sydost ca 15 m/s. Avtagande tisdag morgon. Källa: SMHI

2017-03-13 11:40:55 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Syd eller sydväst, från tisdag kväll 14-16 m/s. Källa: SMHI

2017-03-07 04:12:48 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Nordost 15 m/s, långsamt avtagande. Källa: SMHI

2017-03-06 09:26:39 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Nordost 14-17 m/s. Ikväll upp mot 19, högst i öster. Källa: SMHI

2017-03-04 05:25:27 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Söndag morgon ost, ca 15 m/s. Källa: SMHI

2017-02-23 13:59:26 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Fredag kväll nordväst 14 m/s. Källa: SMHI

2017-02-22 16:05:05 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Sydväst 14-16 m/s. Torsdag förmiddag nordväst. Källa: SMHI

2017-02-22 03:17:37 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Onsdag morgon syd 14-18 m/s. Onsdag eftermiddag väst och tillfälligt avtagande. Onsdag kväll sydväst 14-17 m/s. Källa: SMHI

2017-02-21 02:20:03 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från onsdag morgon syd ca 15 m/s. Källa: SMHI

2017-02-18 05:39:53 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 I natt sydväst 15 m/s. Källa: SMHI

2017-02-06 09:33:00 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Ost tidvis 14 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning från tidig morgon måndag, främst i de östra delarna. Källa: SMHI

2017-02-05 10:42:13 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning från tidig morgon måndag, främst i de östra delarna. Källa: SMHI

2017-01-28 09:59:03 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från söndag morgon, öster om Gotland, syd 15 m/s. Avtagande söndag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-01-12 07:18:43 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Sydväst 14-17 m/s. Källa: SMHI

2017-01-10 17:08:31 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Från onsdag förmiddag risk för måttlig nedisning på östra sidan. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Syd till sydväst ca 15 m/s, från onsdag middag 16-21 m/s. Källa: SMHI

2017-01-10 16:20:43 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Syd till sydväst ca 15 m/s, från onsdag mitt på dagen 16-21 m/s. Källa: SMHI

2017-01-09 10:26:30 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Tisdag förmiddag syd till sydväst ca 15 m/s. Källa: SMHI

2017-01-06 03:32:13 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Natt mot lördag sydväst ca 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning Källa: SMHI

2017-01-03 09:04:14 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Från onsdag kväll risk för måttlig nedisning. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Tisdag kväll, öster om Gotland, sydost 14-18 m/s. Tidigt onsdag morgon allmänt nordost och ökande norrifrån till 15-20 m/s, ökande norrifrån. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Natt mot onsdag stiger vattenståndet till 65-80 cm över medelvattenstånd. Under dagen sjunkande. Källa: SMHI

2017-01-03 08:44:58 +0100

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Natt mot onsdag stiger vattenståndet till 65-70 cm över medelvattenstånd. Under dagen sjunkande. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Från sent tisdag kväll, norr och öster om Gotland, sydost 15 m/s. Från natt till onsdag i den norra delen ost 15-19 m/s, i den södra delen väst eller nordväst 15 m/s. Källa: SMHI