Vädervarningar Örebro län

2017-03-23 04:31:05 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är stor under dagen. Källa: SMHI

2017-03-22 16:02:36 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 I snöfria områden är risken för gräsbränder är lokalt stor under torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-20 16:22:12 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot tisdag kan det främst i norra delen komma drygt 5 cm snö. Källa: SMHI

2017-03-18 02:37:47 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor under lördag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-17 14:06:00 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor under lördag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-16 04:10:53 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är stor på torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2017-03-15 05:49:34 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är på eftermiddagen mycket stor. Källa: SMHI

2017-03-11 03:22:05 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 I de sydligaste delarna, i snöfria områden, är det under dagen risk för gräsbränder i det torra fjolårsgräset. Källa: SMHI

2017-02-20 10:35:28 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot tisdag regn som övergår i snöfall. Fram till och med tisdag morgon snöfall som kan ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2017-02-15 17:30:06 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från torsdag förmiddag risk för underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2017-01-10 11:26:47 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under onsdagen snöfall eller blötsnö som kan ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2017-01-06 16:38:56 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under sena kvällen och under natten kan det komma 5-10 cm snö i västligaste delen. Källa: SMHI

2017-01-02 10:25:47 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från tisdag kväll snöfall som under natt mot onsdag kan ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2016-12-18 19:22:26 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Söndag kväll, i främst den norra delen, risk för underkylt regn eller regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-12 16:02:46 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under tisdag morgon eller förmiddag lätt regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-06 10:35:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från onsdag förmiddag underkylt regn eller regn på kalla vägbanor som kan ge halt väglag. Källa: SMHI

2016-11-25 04:11:59 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Fredag morgon risk för underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2016-11-23 21:30:51 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 I norra delen, i natt, risk för snabb tillfrysning av våta vägbanor efter regn. Källa: SMHI

2016-11-16 10:38:52 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Norra delen från onsdag eftermiddag regn som till en början faller på kalla ytor med risk för halka. Natt mot torsdag uppklarning med risk för snabb påfrysning. Källa: SMHI

2016-11-02 07:50:47 +0100

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 Snöfall som under onsdagsdygnet kan ge ett ca 2 cm snö. Källa: SMHI